Chính sách cookie

Tài liệu này thông báo cho Người dùng về các công nghệ giúp Trang web này đạt được các mục đích được mô tả dưới đây. Những công nghệ như vậy cho phép Chủ sở hữu truy cập và lưu trữ thông tin (ví dụ: sử dụng Cookie) hoặc sử dụng tài nguyên (ví dụ: chạy tập lệnh) trên thiết bị của Người dùng khi họ tương tác với Trang web này.

Để đơn giản, tất cả các công nghệ như vậy được định nghĩa là "Trình theo dõi" trong tài liệu này - trừ khi có lý do để phân biệt.

Ví dụ: mặc dù Cookie có thể được sử dụng trên cả trình duyệt web và trình duyệt di động, nhưng sẽ không chính xác nếu nói về Cookie trong ngữ cảnh của các ứng dụng dành cho thiết bị di động vì chúng là một Trình theo dõi dựa trên trình duyệt. Vì lý do này, trong tài liệu này, thuật ngữ Cookie chỉ được sử dụng khi nó có ý nghĩa cụ thể để chỉ loại Trình theo dõi cụ thể đó.

Một số mục đích mà Trình theo dõi được sử dụng cũng có thể cần sự đồng ý của Người dùng. Bất cứ khi nào sự đồng ý được đưa ra, nó có thể được tự do rút lại bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu này.

Trang web này sử dụng các Trình theo dõi do Chủ sở hữu trực tiếp quản lý (được gọi là Trình theo dõi “bên thứ nhất”) và Trình theo dõi cho phép các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba (được gọi là Trình theo dõi “bên thứ ba”). Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, các nhà cung cấp bên thứ ba có thể truy cập các Trình theo dõi do họ quản lý.

Thời hạn hiệu lực và hết hạn của Cookie và các Trình theo dõi tương tự khác có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian tồn tại do Chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp có liên quan đặt ra. Một số trong số chúng hết hạn khi chấm dứt phiên duyệt của Người dùng.

Ngoài những thông tin được chỉ định trong mô tả trong mỗi danh mục bên dưới, Người dùng có thể tìm thấy thông tin chính xác và cập nhật hơn về tiêu chí thời gian tồn tại cũng như bất kỳ thông tin liên quan khác - như sự hiện diện của các Trình theo dõi khác - trong chính sách bảo mật được liên kết của nhà cung cấp bên thứ ba tương ứng hoặc được hợp đồng với Chủ sở hữu.

Các hoạt động thực sự cần thiết cho việc vận hành Trang web này và cung cấp Dịch vụ

Trang web này sử dụng cái gọi là Cookie “kỹ thuật” và các Trình theo dõi tương tự khác thực sự cần thiết cho các vận hành hoặc cung cấp Dịch vụ.

Các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng Các Trình theo dõi

Đo đạc

Trang web này sử dụng Trình theo dõi để đo lưu lượng và phân tích hành vi của Người dùng với mục tiêu cải thiện Dịch vụ.

 • Phân tích
  Các dịch vụ có trong phần này cho phép Chủ sở hữu theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập web và có thể ược sử dụng để theo dõi hành vi của Người dùng.

  Tính năng báo cáo quảng cáo của Google Analytics (Công ty Google Ireland Limited)
  Google Analytics trên Trang web này đã kích hoạt Tính năng báo cáo quảng cáo, tính năng này thu thập thông tin bổ sung từ cookie DoubleClick (hoạt động web) và từ ID quảng cáo trên thiết bị (hoạt động ứng dụng). Nó cho phép Chủ sở hữu phân tích Dữ liệu hành vi và sở thích cụ thể (Dữ liệu lưu lượng truy cập và Dữ liệu tương tác quảng cáo của Người dùng) và, nếu được bật, Dữ liệu nhân khẩu học (thông tin về độ tuổi và giới tính).
  Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie, số nhận dạng thiết bị duy nhất để quảng cáo (ví dụ: ID nhà quảng cáo Google hoặc IDFA) và các loại Dữ liệu khác nhau như được chỉ định trong chính sách bảo mật của dịch vụ.
  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.

  Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích của Google Analytics (Công ty Google Ireland Limited)
  Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích của Google Analytics là một tính năng Báo cáo Quảng cáo của Google cung cấp Dữ liệu về nhân khẩu học và sở thích bên trong Google Analytics cho Trang web này (nhân khẩu học có nghĩa là Dữ liệu về tuổi và giới tính).
  Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google.
  Dữ liệu cá nhân được xử lý: Cookie và số nhận dạng thiết bị duy nhất để quảng cáo (ví dụ: ID nhà quảng cáo Google hoặc IDFA).
  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.

  Theo dõi chuyển đổi Google Ads (Công ty Google Ireland Limited)
  Theo dõi chuyển đổi Google Ads là một dịch vụ phân tích do Công ty Google Ireland Limited cung cấp, kết nối dữ liệu từ mạng quảng cáo Google Ads với các hành động được thực hiện trên Trang web này.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng.

  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật.
   
 • Các dịch vụ phân tích ẩn danh
  Các dịch vụ có trong phần này cho phép Chủ sở hữu, thông qua việc sử dụng Trình theo dõi của bên thứ ba, thu thập và quản lý số liệu phân tích ở dạng ẩn danh.
  Google Analytics với IP ẩn danh (Google Ireland Limited)
  Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Công ty Google Ireland Limited (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Trang web này, để cho ra báo cáo về các hoạt động của mình và chia sẻ với các dịch vụ khác của Google.
  Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.
  Việc tích hợp Google Analytics này sẽ ẩn danh địa chỉ IP của bạn. Nó hoạt động bằng cách rút ngắn địa chỉ IP của Người dùng trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia ký kết Hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu khác. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP hoàn chỉnh mới được gửi đến máy chủ của Google và được rút ngắn trong phạm vi Hoa Kỳ.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng.

  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.
 • Nhắm mục tiêu & Quảng cáo
  Trang web này sử dụng Trình theo dõi để cung cấp nội dung tiếp thị được cá nhân hóa dựa trên hành vi của Người dùng và để vận hành, phân phát và theo dõi quảng cáo.
  Một số dịch vụ quảng cáo được Chủ sở hữu sử dụng gắn liền với Khuôn khổ đồng ý và minh bạch của IAB, một sáng kiến ​​tạo điều kiện cho các hoạt động bảo mật có trách nhiệm trên toàn ngành quảng cáo kỹ thuật số - cung cấp cho Người dùng tính minh bạch nâng cao và kiểm soát cách dữ liệu của họ được sử dụng cho mục đích theo dõi quảng cáo. Người dùng có thể tùy chỉnh tùy chọn quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập bảng tùy chọn quảng cáo từ trong thông báo cookie hoặc qua liên kết có liên quan trên Trang web này.

  Trang web này tham gia Khuôn khổ đồng ý và minh bạch của IAB Châu Âu và tuân thủ các Đặc điểm kỹ thuật và Chính sách của nó. Trang web này sử dụng iubenda (số nhận dạng 123) làm Nền tảng quản lý sự đồng ý.
 • Quảng cáo
  Loại dịch vụ này cho phép Dữ liệu Người dùng được sử dụng cho các mục đích truyền thông quảng cáo. Các thông tin liên lạc này được hiển thị dưới dạng biểu ngữ và các quảng cáo khác trên Trang web này, có thể dựa trên sở thích của Người dùng.
  Điều này không đồng nghĩa rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được sử dụng cho mục đích này. Thông tin và điều kiện sử dụng được hiển thị dưới đây.
  Một số dịch vụ được liệt kê dưới đây có thể sử dụng Cookie hoặc các Số nhận dạng khác để xác định Người dùng hoặc họ có thể sử dụng kỹ thuật nhắm mục tiêu lại theo hành vi, tức là hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích và hành vi của Người dùng, bao gồm cả những quảng cáo được phát hiện bên ngoài Trang web này. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của các dịch vụ liên quan.

  Ngoài tính năng chọn không tham gia nào được cung cấp bởi bất kỳ dịch vụ nào bên dưới, Người dùng có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng.

  Người dùng cũng có thể chọn không tham gia các tính năng quảng cáo nhất định thông qua cài đặt thiết bị hiện hành, như cài đặt quảng cáo thiết bị cho điện thoại di động hoặc cài đặt quảng cáo.
  Đối tượng tương tự của Google Ads (Google Ireland Limited)

  Đối tượng tương tự là dịch vụ nhắm mục tiêu theo hành vi và quảng cáo do công ty Google Ireland Limited cung cấp, sử dụng Dữ liệu từ Tiếp thị lại của Google Ads để hiển thị quảng cáo cho Người dùng có hành vi tương tự với Người dùng đã có trong danh sách tiếp thị lại do trước đây họ đã sử dụng Trang web này.
  Trên cơ sở Dữ liệu này, quảng cáo được cá nhân hóa sẽ được hiển thị cho Người dùng do Đối tượng tương tự của Google Ads đề xuất.
  Người dùng không muốn được đưa vào Đối tượng tương tự có thể chọn không tham gia và vô hiệu hóa việc sử dụng cookie quảng cáo bằng cách đi tới: Cài đặt quảng cáo của Google.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng.
  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.
 • Tiếp thị lại và nhắm mục tiêu theo hành vi
  Loại dịch vụ này cho phép Trang web này và các đối tác của nó thông báo, tối ưu hóa và phục vụ quảng cáo dựa trên việc Người dùng đã sử dụng Trang web này trước đây.
  Hoạt động này được thúc đẩy bằng việc theo dõi Dữ liệu sử dụng và sử dụng Trình theo dõi để thu thập thông tin sau đó được chuyển cho các đối tác quản lý hoạt động nhắm mục tiêu theo hành vi và tiếp thị lại.
  Một số dịch vụ cung cấp tùy chọn tiếp thị lại dựa trên danh sách địa chỉ email.
  Ngoài bất kỳ tính năng chọn không tham gia nào được cung cấp bởi bất kỳ dịch vụ nào dưới đây, Người dùng có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập trang chọn không tham gia của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng.

  Người dùng cũng có thể chọn không tham gia các tính năng quảng cáo nhất định thông qua cài đặt thiết bị hiện hành, chẳng hạn như cài đặt quảng cáo thiết bị cho điện thoại di động hoặc cài đặt quảng cáo nói chung.
 • Tiếp thị lại với Google Analytics (Công ty Google Ireland Limited)
  Tiếp thị lại với Google Analytics là dịch vụ tiếp thị lại và nhắm mục tiêu theo hành vi được cung cấp bởi Google Ireland Limited, kết nối hoạt động theo dõi được thực hiện bởi Google Analytics và Cookie của Google Analytics với mạng quảng cáo Google Ads và Doubleclick Cookie.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng. Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.
   
 • Google Signals (Công ty Google Ireland Limited)

  Trang web này sử dụng Google Signals, một tính năng của Google Analytics, sẽ liên kết thông tin lượt truy cập mà nó thu thập từ Trang web này với thông tin Google từ tài khoản của những người dùng đã đăng nhập tài khoản Google đã đồng ý với liên kết này cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo. Thông tin này của Google có thể bao gồm vị trí của Người dùng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử YouTube và Dữ liệu từ các trang web hợp tác với Google - và được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết tổng hợp và ẩn danh về hành vi trên nhiều thiết bị của Người dùng.

  Nếu Người dùng thuộc liên kết được mô tả, họ có thể truy cập và / hoặc xóa Dữ liệu đó thông qua My Acitivity do Google cung cấp.

  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng. Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.
   
 • Tiếp thị lại Google Ads (Công ty Google Ireland Limited)
  Tiếp thị lại Google Ads là dịch vụ tiếp thị lại và nhắm mục tiêu theo hành vi được cung cấp bởi Google Ireland Limited, kết nối hoạt động của Trang web này với mạng quảng cáo Google Ads và DoubleClick Cookie.

  Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google để cá nhân hóa quảng cáo bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google.
  Dữ liệu Cá nhân được xử lý: Cookie và Dữ liệu Sử dụng.
  Nơi xử lý: Ireland - Chính sách Bảo mật - Chọn Không tham gia.
   
 • Cách quản lý các tùy chọn và cung cấp hoặc rút lại sự đồng ý

  Có nhiều cách khác nhau để quản lý các tùy chọn liên quan đến Trình theo dõi và cung cấp hay rút lại sự đồng ý, nếu có liên quan: Người dùng có thể quản lý các tùy chọn liên quan đến Trình theo dõi từ trực tiếp trong cài đặt thiết bị của mình, chẳng hạn như bằng cách ngăn việc sử dụng hoặc lưu trữ Trình theo dõi.

  Ngoài ra, bất cứ khi nào việc sử dụng Trình theo dõi dựa trên sự đồng ý, Người dùng có thể cung cấp hoặc rút lại sự đồng ý đó bằng cách đặt tùy chọn của họ trong thông báo cookie hoặc bằng cách cập nhật tùy chọn đó cho phù hợp thông qua tiện ích tùy chọn đồng ý có liên quan, nếu có.

  Cũng có thể, thông qua trình duyệt hoặc tính năng thiết bị có liên quan, xóa các Trình theo dõi đã lưu trữ trước đó, bao gồm cả những Trình theo dõi được sử dụng để ghi nhớ sự đồng ý ban đầu của Người dùng.
  Các Trình theo dõi khác trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt có thể bị xóa bằng cách xóa lịch sử duyệt web.

  Đối với bất kỳ Trình theo dõi của bên thứ ba nào, Người dùng có thể quản lý các tùy chọn của họ và rút lại sự đồng ý của họ thông qua liên kết chọn không tham gia có liên quan (nếu được cung cấp), bằng cách sử dụng
  các phương tiện được chỉ ra trong chính sách bảo mật của bên thứ ba hoặc bằng cách liên hệ với bên thứ ba.
   
 • Định vị Cài đặt Trình theo dõi

  Chẳng hạn người dùng có thể tìm thông tin về cách quản lý Cookie trong các trình duyệt được sử dụng phổ biến nhất tại các địa chỉ sau:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Brave
  • Opera

  Người dùng cũng có thể quản lý một số danh mục Trình theo dõi được sử dụng trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng cách chọn không tham gia thông qua cài đặt thiết bị có liên quan, chẳng hạn như cài đặt quảng cáo thiết bị cho thiết bị di động hoặc cài đặt theo dõi nói chung (Người dùng có thể mở cài đặt thiết bị, xem và tìm cài đặt liên quan).
   
 • Chọn không tham gia cụ thể của ngành quảng cáo

  Bất chấp những điều trên, Người dùng có thể thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp bởi YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) và Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) hoặc các dịch vụ tương tự khác. Những sáng kiến ​​như vậy cho phép Người dùng chọn tùy chọn theo dõi của mình cho hầu hết các công cụ quảng cáo. Do đó, Chủ đầu tư khuyến nghị Người dùng sử dụng các tài nguyên này ngoài thông tin được cung cấp trong tài liệu này.

  Digital Advertising Alliance cung cấp một ứng dụng có tên là AppChoices giúp Người dùng kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Chủ sở hữu và người kiểm soát dữ liệu

 

版本说明
德科斯米尔(沈阳)汽车配件有限公司

沈阳市大东区文官街6号

联系我们:privacycn. @ Draexlmaier.com

 

 

辽ICP备19011831

Liên hệ chủ sở hữu

Email: privacycn. @ Draexlmaier.com

Vì việc sử dụng Trình theo dõi của bên thứ ba thông qua Trang web này không thể được kiểm soát hoàn toàn bởi Chủ sở hữu, nên bất kỳ tham chiếu cụ thể nào đến Trình theo dõi của bên thứ ba đều được coi là dấu hiệu. Để có được thông tin đầy đủ, Người dùng vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ bên thứ ba tương ứng được liệt kê trong tài liệu này.

 

Do sự phức tạp khách quan xung quanh các công nghệ theo dõi, Người dùng được khuyến khích liên hệ với Chủ sở hữu nếu họ muốn nhận thêm bất kỳ thông tin nào về việc sử dụng các công nghệ đó bởi Trang web này.

 

Định nghĩa và tham chiếu pháp lý

 

Dữ liệu Cá nhân (hoặc Dữ liệu)

Bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến thông tin khác - bao gồm cả số nhận dạng cá nhân - đều cho phép nhận dạng hoặc nhận dạng một thể nhân.

Dữ liệu sử dụng

Thông tin được thu thập tự động thông qua Trang web này (hoặc các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trong Trang web này), có thể bao gồm: địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được Người dùng sử dụng Trang web này sử dụng, địa chỉ URI (Định danh tài nguyên đồng nhất), thời gian của yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của tệp nhận được phản hồi, mã số cho biết trạng thái câu trả lời của máy chủ (kết quả thành công, lỗi, v.v.), quốc gia xuất xứ, các tính năng của trình duyệt và hệ điều hành được Người dùng sử dụng, các chi tiết thời gian khác nhau cho mỗi lượt truy cập (ví dụ: thời gian dành cho mỗi trang trong Ứng dụng) và chi tiết về đường dẫn theo sau trong Ứng dụng có tham chiếu đặc biệt đến trình tự của các trang đã truy cập và các thông số khác về hệ điều hành thiết bị và / hoặc môi trường CNTT của Người dùng.

Người dùng

Cá nhân sử dụng Trang web này, trừ khi có quy định khác, trùng với Chủ thể Dữ liệu.

Chủ đề dữ liệu

Thể nhân mà Dữ liệu Cá nhân đề cập đến.

 

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Người giám sát dữ liệu)

Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Người kiểm soát, như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

 

Người kiểm soát dữ liệu (hoặc Chủ sở hữu)

Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với những người khác, xác định các mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm các biện pháp bảo mật liên quan đến việc vận hành và sử dụng Trang web này. Người kiểm soát dữ liệu, trừ khi được chỉ định khác, là Chủ sở hữu của Trang web này.

Trang web này (hoặc Ứng dụng này)

Phương tiện mà Dữ liệu Cá nhân của Người dùng được thu thập và xử lý.

 

Dịch vụ

Dịch vụ do Trang web này cung cấp được mô tả trong các điều khoản tương đối (nếu có) và trên trang web / ứng dụng này.

 

Liên minh Châu Âu (hoặc EU)

Trừ khi có quy định khác, tất cả các tham chiếu được đưa ra trong tài liệu này tới Liên minh Châu Âu bao gồm tất cả các quốc gia thành viên hiện tại của Liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu.

 

Cookie

Cookie là Trình theo dõi bao gồm các tập dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của Người dùng.

Trình theo dõi

Trình theo dõi cho biết bất kỳ công nghệ nào - ví dụ: Cookie, số nhận dạng duy nhất, đèn hiệu web, tập lệnh nhúng, thẻ điện tử và dấu vân tay - cho phép theo dõi Người dùng, như truy cập hoặc lưu trữ thông tin trên thiết bị của Người dùng.

________________________________________

Thông tin pháp lý

Tuyên bố về quyền riêng tư này đã được soạn thảo dựa trên các quy định của nhiều luật, bao gồm cả Điều khoản. 13/14 của Quy định (EU) 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).

Chính sách bảo mật này chỉ liên quan đến Trang web này, nếu không được nêu khác trong tài liệu này.

Cập nhật mới nhất: ngày 04 tháng 6 năm 2020

iubenda lưu trữ nội dung này và chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân thực sự cần thiết để nó được cung cấp.

Hiển thị Chính sách Bảo mật đầy đủ