Công ty Cổ phần DRÄXLMAIER Automotive Việt Nam

Lô D1, Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

Các hướng đi:

 

Đi từ hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quốc lộ 1A):

Đi theo Quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ, rẽ trái vào đường Đ.D và đi tiếp khoảng 400m, rẽ trái đi về phía công ty Panko E&D.

Địa điểm nhà máy DRÄXLMAIER Tam Kỳ nằm trong công ty Panko E&D.

 

Đi từ hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ (Đường biển):

Đi theo đường Võ Chí Công hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ, rẽ phải vào đường 608 và đi tiếp khoảng 3.5km. Sau đó rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Trỗi, đi tiếp 550m rồi rẽ phải vào Nguyễn Văn Trỗi và đi tiếp 800m, rẽ trái đi về phía công ty Panko E&D.

Địa điểm nhà máy DRÄXLMAIER Tam Kỳ nằm trong công ty Panko E&D.