Quy trình xin việc - Cách chúng ta hiểu rõ về nhau.

ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ĐƠN
Đã tìm được công việc bạn quan tâm?
Thì đăng ký trong cổng nộp hồ sơ và tải tất cả các hồ sơ liên quan lên đó. Bạn cũng có thể nộp hồ sơ xin việc cho nhiều vị trí hoặc đệ trình một hồ sơ tự nguyện thông qua cổng này.
ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ XIN VIỆC
Chúng tôi sẽ cho bạn biết
Bạn sẽ được thông báo khi hồ sơ xin việc của bạn được nhận. Việc giải quyết hồ sơ của bạn có thể mất vài ngày. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong thời gian chờ giải quyết, vui lòng tự liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi chúng tôi có tin tức về hồ sơ xin việc của bạn.
PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Hiểu rõ về bạn
Nếu chúng tôi quan tâm đến hồ sơ của bạn, chúng tôi thường sẽ mời bạn tham gia phỏng vấn qua điện thoại. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi muốn hiểu bạn và các kỹ năng của bạn, và mô tả cho bạn biết về vị trí còn trống. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không quan tâm đến hồ sơ của bạn, bạn sẽ nhận được thư từ chối.
PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
Cơ hội của bạn
Nếu bạn tạo ấn tượng cho chúng tôi tại cuộc phỏng vấn điện thoại, chúng tôi sẽ mời bạn đến một hoặc nhiều phỏng vấn trực tiếp. Trong buổi phỏng vấn này, chúng tôi chủ yếu quan tâm đến việc hiểu rõ các kỹ năng mềm của bạn và sẽ làm rõ mọi câu hỏi liên quan đến các điều kiện chung của công việc.
QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG
Bạn nhận được thông tin phản hồi
Sau buổi phỏng vấn trực tiếp, chúng tôi sẽ ra quyết định trong vài ngày. Sau đó bạn sẽ nhận được phản hồi cụ thể qua điện thoại về cuộc gặp mặt. Nếu chúng tôi quyết định tuyển dụng bạn và bạn quyết định cộng tác với chúng tôi, bạn sẽ nhận được hợp đồng lao động của bạn.

Quy trình hội nhập nhân sự

BẮT ĐẦU
Ngày đầu tiên của bạn
Bạn sẽ làm quen với nhóm của mình và có các ấn tượng đầu tiên. “Người hướng dẫn hội nhập” của bạn sẽ cho bạn biết mọi thứ mà bạn cần biết về khoảng thời gian làm việc hàng ngày cùng chúng tôi.
SAU HAI TUẦN
Tiếp tục định hướng
Bạn bắt đầu kế hoạch định hướng cá nhân của mình và tham gia các khóa đào tạo và định hướng đầu tiên, cũng như các cuộc họp với đồng nghiệp của bạn.
SAU BỐN TUẦN
Phản hồi đầu tiên
Bạn sẽ có cuộc họp phản hồi đầu tiên với người giám sát của bạn và thảo luận về tình trạng định hướng của bạn. Nếu cần thiết, bạn và người giám sát của bạn sẽ thỏa thuận về các thay đổi và điều chỉnh.
SAU BA THÁNG
Tìm hiểu và đánh giá tình hình
Bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn tạm thời về định hướng của bạn với người giám sát bạn. Bạn sẽ gặp đại diện Nhân sự của bạn và báo cáo về các trải nghiệm của bạn.
SAU SÁU THÁNG
Thực sự bắt đầu
Chúc mừng bạn! Bạn đã làm chủ hành trình hội nhập và bây giờ có thể tiếp tục hành trình tại DRÄXLMAIER