Tập đoàn DRÄXLMAIER

Các thông báo pháp lý

Các trang Internet này nhằm mục đích thông tin đến  đọc về Tập đoàn DRÄXLMAIER và các sản phẩm của mình. Tập đoàn DRÄXLMAIER có quyền thay đổi nội dung các trang Internet của mình mà không cần thông báo trước và không cần nêu lý do.

Chính sách
xem thông tin tại đây về các chính sách của tập đoàn DRÄXLMAIER. (LINK!!)

Nghĩa vụ báo cáo
Tập đoàn DRÄXLMAIER tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo theo Đạo luật về nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh và Đạo luật về sự minh bạch trong chuỗi cung ứng của California. (LINKS!!)

Khước từ trách nhiệm
Trang web này đã được biên soạn với sự cẩn trọng nhất có thể. Tuy nhiên, Tập đoàn DRÄXLMAIER không cho rằng thông tin chứa đựng là đúng 100% hoặc không có sai sót. Tập đoàn DRÄXLMAIER cố gắng hết sức để cập nhật và bổ sung liên tục cho các trang Internet này. Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào. Tập đoàn DRÄXLMAIER không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang Internet này, trừ trường hợp là do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng.

Các trang Internet của Tập đoàn DRÄXLMAIER có thể chứa các liên kết đến các trang web từ các công ty khác ở cả trong và ngoài nước Đức mà Tập đoàn DRÄXLMAIER không có ảnh hưởng. Tập đoàn DRÄXLMAIER không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang Internet này. Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web này thuộc về nhà điều hành trang web tương ứng. Tập đoàn DRÄXLMAIER đã kiểm tra nội dung của bên thứ ba khi liên kết đến trang web lần đầu tiên để tìm các vi phạm pháp lý có thể xảy ra. Tại thời điểm đó, không có hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện. Tập đoàn DRÄXLMAIER không có ảnh hưởng đến thiết kế hiện tại và tương lai, hoặc nội dung của các trang được liên kết. Việc đặt các liên kết bên ngoài không đồng nghĩa là Tập đoàn DRÄXLMAIER thông qua nội dung của tham chiếu hoặc liên kết. Việc kiểm tra liên tục các liên kết bên ngoài là không khả thi đối với tập đoàn DRÄXLMAIER nếu không có bằng chứng cụ thể về vi phạm pháp luật; tuy nhiên, các liên kết bên ngoài đó sẽ bị xóa ngay lập tức bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khi phát hiện.


Các trang Internet của Tập đoàn DRÄXLMAIER cũng có thể chứa các ấn phẩm, ý kiến ​​hoặc lời chứng thực từ các chuyên gia. Thông tin được chỉ định là công bố, ý kiến ​​hoặc lời chứng thực và ngay cả nó được đặt trực tiếp trên các trang Internet của Tập đoàn DRÄXLMAIER hay được truy cập đến một đường dẫn liên kết, chỉ đại diện cho ý kiến ​​của chuyên gia được đề cập và không nhất thiết phải giống với quan điểm của Tập đoàn DRÄXLMAIER. Ngoài ra, Tập đoàn DRÄXLMAIER không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin và ý kiến ​​này là chính xác và đầy đủ.

Sở hữu trí tuệ
Trừ khi có quy định khác, tất cả thông tin, hình ảnh, minh họa, v.v. trong các trang Internet của Tập đoàn DRÄXLMAIER là tài sản của Tập đoàn DRÄXLMAIER. Nội dung của các trang Internet được bảo vệ bởi bản quyền.


Nội dung từ các trang internet này chỉ có thể được sao chép với điều kiện có thông báo bản quyền sau: “© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Đức. Mọi quyền được bảo lưu.” Tất cả hình ảnh, bài kiểm tra, đồ họa, âm thanh, hoạt ảnh và các tệp video được hiển thị trên trang Internet này, cũng như bố cục của chúng, đều được bảo vệ theo bảo vệ bản quyền và các luật khác về bảo vệ sở hữu trí tuệ. Nội dung của trang Internet này không được phép sao chép, xuất bản, thay đổi hoặc sử dụng cho các trang Internet khác vì mục đích thương mại. Hơn nữa, một số trang Internet từ Tập đoàn DRÄXLMAIER có chứa các hình ảnh thuộc bản quyền của các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu trên trang Web DRÄXLMAIER đều được bảo vệ bởi luật thương hiệu. Đặc biệt áp dụng cho các nhãn hiệu của DRÄXLMAIER, biển nhận dạng, logo và biểu tượng của công ty.

Đặc biệt, việc cung cấp trang Internet này không cấp hoặc tạo giấy phép cho bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu hoặc các quyền khác. Tập đoàn DRÄXLMAIER sẽ thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ hành vi vi phạm tài sản trí tuệ nào của mình.

Nguồn ảnh
Tập đoàn DRÄXLMAIER, Fotolia, Shutterstock

Compliance at DRÄXLMAIER
Việc tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định nội bộ được ưu tiên hàng đầu tại Tập đoàn DRÄXLMAIER. Chúng tôi muốn tránh những rủi ro gây nguy hiểm đến niềm tin của khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và các bên liên quan khác trong Tập đoàn DRÄXLMAIER. Do đó, hành vi sai trái phải được phát hiện sớm, điều tra và khắc phục ngay.

Có nhiều cách khác nhau để nhân viên của chúng tôi báo cáo tiền boa, chẳng hạn như bằng thư, fax, điện thoại, e-mail hoặc báo cáo cá nhân. Chúng tôi cũng rất coi trọng thông tin tương ứng từ các đối tác kinh doanh, khách hàng và các bên thứ ba khác. Quản lý tuân thủ của chúng tôi là liên hệ trực tiếp tại đây. Nếu  muốn ẩn danh hoàn toàn, vui lòng sử dụng trực tiếp địa chỉ e-mail của thanh tra. Các câu hỏi luôn có thể được gửi bằng ngôn ngữ địa phương, để mọi người đều có cơ hội gửi báo cáo như nhau. (Links)