Tập đoàn DRÄXLMAIER

Thông tin bảo bảo dữ liệu
trong khuôn khổ sử dụng của trang web

I. Bên chịu trách nhiệm và chi tiết liên hệ

Bên chịu trách nhiệm theo Quyền. 4 DSGVO số 7:

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (sau đây được gọi là "bên chịu trách nhiệm")

Landshuter Straße 100
84137 Vilsbiburg
Deutschland

Có thể liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu công ty của người chịu trách nhiệm theo địa chỉ sau:

Nhân viên bảo mật dữ liệu
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
privacy@draexlmaier.com

II. Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Truy cập vào trang web

Khi trang web của chúng tôi được truy cập, dữ liệu sau được máy chủ web của chúng tôi ghi lại theo tiêu chuẩn:

 • tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet của người truy cập
 • trang web mà  đọc truy cập
 • các trang  đọc truy cập
 • lượng dữ liệu được truyền
 • địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP)
 • ngày và thời gian của truy cập
 • ngôn ngữ trình duyệt
 • loại thiết bị, thương hiệu thiết bị, kiểu thiết bị, độ phân giải màn hình
 • hệ điều hành, trình duyệt, trình cắm của trình duyệt
 • từ khóa nội bộ
 • các liên kết đi
 • Các lượt tải xuống
 • Các công cụ tìm kiếm

Việc thu thập, lưu trữ và đánh giá dữ liệu này nhằm mục đích thống kê và đảm bảo an ninh hệ thống. Dữ liệu này được thu thập ẩn danh và được lưu trữ riêng biệt với tất cả dữ liệu cá nhân. Không nhằm mục đích hợp nhất. Hoạt động xử lý này có cơ sở pháp lý trong Quyền. 6, Đoạn 1 mục f) DSGVO. Các mục đích nói trên cũng thể hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Địa chỉ IP được thu thập trong quá trình này sẽ được xóa ngay lập tức sau khi ẩn danh hóa, trừ khi các lý do hợp pháp hoặc hợp pháp khác cho phép chúng tôi lưu giữ địa chỉ đó trong một thời gian dài hơn.

Sử dụng hình thức liên hệ của chúng tôi

có thể liên hệ với chúng tôi theo cách đơn giản thông qua hình thức liên hệ của chúng tôi. Để làm được như vậy,  cần nhập địa chỉ e-mail hợp lệ để chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của . Ngoài ra,  có thể tự nguyện cung cấp thêm thông tin. Việc xử lý dữ liệu cho mục đích liên hệ với chúng tôi được thực hiện theo Điều khoản. 6 Đoạn 1 S. mục 1. DSGVO dựa trên sự đồng ý của  một cách tự nguyện bằng cách gửi dữ liệu của . Mục đích của việc xử lý là xử lý yêu cầu  đã gửi. Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập để sử dụng biểu mẫu liên hệ sẽ tự động bị xóa sau khi hoàn thành yêu cầu của , trừ khi các lý do pháp lý hoặc lý do pháp lý khác cho phép chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó trong một thời gian dài hơn.

Copy code from old site!

VI Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật mang tính kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp chống lại sự thao túng, mất mát, phá hủy hoặc truy cập trái phép do vô tình hoặc cố ý bởi những người không được phép Các biện pháp bảo mật của chúng tôi liên tục được cải tiến phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải nội dung bí mật, chẳng hạn như các yêu cầu mà bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web. Bạn có thể nhận ra kết nối được mã hóa bằng cách dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ "http: //" thành "https: //" và bằng biểu tượng khóa trong dòng trình duyệt của bạn. Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, thì bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu bạn truyền cho chúng tôi.

VII. Quyền của người liên quan

Mỗi người liên quan đều có, phù hợp với Quyền. 12 ff. Quy định Bảo vệ Dữ liệu Cơ bản của Liên minh Châu Âu (DSGVO), mọi chủ thể dữ liệu có quyền

 • Xác nhận
 • Thông tin
 • Đính chính
 • Xóa
 • Hạn chế
 • Khả năng truyền dữ liệu
 • Sự đối lập
 • Thu hồi sự đồng ý bảo vệ dữ liệu
 • khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là ở Quốc gia thành viên mà họ đang cư trú, tại nơi làm việc của họ hoặc tại nơi mà hành vi vi phạm bị nghi ngờ được thực hiện

Khi dữ liệu cá nhân được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp của người kiểm soát, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý cho đến khi chứng minh được lợi ích hợp pháp bắt buộc để xử lý. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở pháp lý vì "lợi ích hợp pháp của người kiểm soát" nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu của bạn trong trường hợp bị phản đối.

Để thực hiện các quyền này, chủ thể dữ liệu có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của bộ điều khiển dữ liệu bất kỳ lúc nào.

VIII. Cập nhật và sửa đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này

Chính sách bảo mật này hiện có hiệu lực và từ tháng 6 năm 2019.