Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra
phong cách

Tập đoàn DRÄXLMAIER tập trung vào con người và kết quả làm việc của họ. Chúng tôi trau dồi và sống những giá trị và hành vi chung Điều này cho phép người lao động của chúng tôi trao đổi kiến ​​thức và làm việc cùng nhau thành công trên các biên giới cấp phòng ban và quốc gia.

...sáng tạo

Suy nghĩ và hành động đổi mới: Theo đuổi này là một giá trị cố định trong suốt câu chuyện thành công của DRÄXLMAIER –của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với các sản phẩm dành cho di động điện tử và lái xe tự động.

...thị trường và hướng đến khách hàng

Dự đoán, hiểu và hiện thực hóa các yêu cầu của khách hàng: với lòng dũng cảm và khiêm tốn, tôn trọng và quý trọng - sáng tạo, có năng lực và đáng tin cậy.

...độc lập

Hành động với tinh thần kinh doanh, lập kế hoạch hiệu quả kinh tế và kết quả là đi trước rất nhiều về mặt công nghệ: Chúng ta sống độc lập.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp của bạn.

Trở thành một phần của công ty gia đình của chúng tôi