Scroll Down

Các hệ thống điện

Hệ thống thần kinh trung tâm
của chiếc xe

Khám phá hàng loạt cải tiến của DRÄXLMAIER và đắm mình trong thế giới sản phẩm của chúng tôi.

Các hệ thống di động điện tử

Cung cấp năng lượng
theo đúng hướng

Khám phá shàng loạt cải tiến của DRÄXLMAIER và đắm mình trong thế giới sản phẩm của chúng tôi.

Các hệ thống kết nối

Kết nối hoàn hảo
bằng công tắc và phích cắm

Khám phá hàng loạt cải tiến của DRÄXLMAIER và đắm mình trong thế giới sản phẩm của chúng tôi.

Các hệ thống nội thất

Kiến trúc
nội thất ô tô

Khám phá shàng loạt cải tiến của DRÄXLMAIER và đắm mình trong thế giới sản phẩm của chúng tôi.